ESG: En nøkkelstrategi for bærekraftig virksomhetsutvikling

22 desember 2023 Frida Ekerhovd

editorial

ESG (Environmental, Social, and Governance) faktorer får stadig viktigere rolle i dagens forretningsverden. Påvirkning av selskaper på miljø, sosial bærekraft og styringsstrukturen blir mer og mer påpekt i beslutningsprosessene, både av investorer og andre interessenter. ESG fokuserer på å oppfordre selskaper til å bli mer ansvarlige i deres operasjonelle strategier og arbeidsmetoder. 

Denne utviklingen mot ESG inkludering skaper et nytt paradigme i forretningsverden, der selskaper ikke lenger bare er ansvarlige for å generere økonomisk avkastning. I stedet er selskaper nå forventet å være ansvarlig for sine handlinger og effektene de har på verden rundt dem, noe som har betydning for alle aspekter av deres drift. Deres miljømessige fotavtrykk, forholdet til ansatte og makrnaivåpåvirkning på samfunnet er noen av de tingene som selskaper blir ansett å være ansvarlige for.

ESG og virksomhetsstrategi

Innenfor rammen av ESG betyr det at selskaper bør strukturere sin virksomhet for å minimere deres negative effekt på miljøet, delta aktivt i samfunnet rundt dem og sørge for god styring. ESG styrker effektiv risikostyring, øker kundetilfredshet, og forbedrer virksomhetens generelle omdømme. Dette krever at bedrifter holder seg oppdatert med regulatoriske krav, monitorerer sitt forbruk av naturressurser, overholder arbeidstakerrettigheter, og har etikkråd eller lignende organer for å håndtere etiske spørsmål og klager.

Integrering av ESG i forretningsmodeller

For å maksimere disse fordelene, må selskaper gå utover tradisjonell risikostyring og compliance, og aktivt integrere ESG-faktorer i deres forretningsmodeller og strategier. Dette kan innebære å investere i grønn teknologi, utvikle bærekraftige produkter og tjenester, eller omstrukturere interne prosesser for å forbedre energieffektivitet og redusere avfall. Disse tiltakene kan ikke bare redusere kostnader og øke effektiviteten, men også åpne opp for nye markeder og kundesegmenter som verdsetter bærekraft.

ESG som driver for innovasjon

Innovasjon er en nøkkelkomponent i denne tilnærmingen. Ved å anse ESG-utfordringer som muligheter for innovasjon, kan bedrifter utvikle nye produkter og tjenester som imøtekommer dagens miljø- og samfunnsmessige behov. Dette kan inkludere alt fra fornybar energi og bærekraftige materialer til sosialt ansvarlige investeringstjenester. Innovasjon drevet av ESG kan også føre til forbedrede produksjonsprosesser, mer effektive forsyningskjeder og nye forretningsmodeller som fremmer sirkulær økonomi.

ABAXs engasjement i ESG: En bærekraftig fremtid gjennom innovativ teknologi

ABAX, som er en av de største telematikkbedriftene i Europa, bidrar aktivt til miljømessig, sosialt og styringsmessig (ESG) ansvar på flere måter:

  1. Karboneutralitet: ABAX har som mål å være 100 % karboneutral innen slutten av 2022. Dette inkluderer ikke bare deres egne operasjoner, men også utslipp fra deres verdi- og forsyningskjede (Scope 1, 2 og 3 utslipp)​.

  2. Grønn teknologi: ABAX har utviklet tjenester som ABAX Smart Connect, som reduserer behovet for tredjeparts maskinvare og bidrar til lavere karbonutslipp. Dette er i tråd med deres fokus på å innlemme bærekraft i deres kjernevirksomhetsstrategi​.

  3. Sirkulær økonomi: Gjennom ABAX Re:Use-programmet, fokuserer de på å gjenbruke og renovere maskinvare, noe som bidrar til betydelige potensielle reduksjoner i utslipp fra forsyningskjeden​

ESG

Kraften av ESG i investeringsbeslutninger

Investorer har også begynt å erkjenne viktigheten av ESG-faktorer, og mange bruker nå ESG-analyse i tillegg til tradisjonelle finansanalyser for å vurdere risiko og potensielt avkastning i investeringsbeslutninger. ESG-faktorer kan gi viktig innsikt i selskapets langsiktige utsikter, da det ofte kan indikere hvordan selskapet driver sin virksomhet og hvordan det kan være rustet til å takle fremtidige utfordringer.